Opfostringshusforeningen
 
 
 
 

Skorpeskolen

 

Klasselotteriet oprindelse


I 1753 gav kong Frederik d. 5 Opfostringshuset privilegium på 20 efter hinanden følgende generallotterier, hvilket blev begyndelsen til det nuværende Klasselotteri. Indtægterne fra lotteriet skulle sikre den nye stiftelse (kostskolen) en fuldt betryggende økonomisk basis.

Myndighederne var ikke stolte over lotteriet på grund af dets lighed med hasardspil, men man betonede dets ædle formål med følgende hyldestdigt til kongen:


Men om de vil med Guld lit hazardlig være

Da er der Lotteri til Landers Gavn og Ære.
Og om de tabe der, saa er Gevinsten den,
At sligt til fattiges Opfostring kommer hen.


Det lod sig ikke skjule, at det kongelige lotteri i princippet ikke adskilte sig fra de hasardspil, som majestæten havde forbudt. Man mildnede ordets ilde klang med vendingen "lit hazardlig", hvormed det umoralske aspekt blev reduceret til mindre synder. Det filantropiske formål, at de rare penge skulle gå til monarkiets fattige børn, burde vel befri publikum for de sidste skrupler.

Med denne forlods syndsforladelse blev lotteriet sat i værk med Jonas Collin som lotteriinspektør og med Monsieur Baumgarten som lotteriets kontrollant.

Læs mere om Lotteriprivilegiet og udlånsvirksomheden

Læse mere om trækningerne

Læs mere om en lotteriedrengs erindringer

Om foreningen
  
Medlemskab
  
Aktiviteter
  
"Skorpen"
  
Nyhedsmail
 
Nyhedsgrupper
 
Publikationer
 
Skorpeskolens historie
  
Klasselotteriet

Annoncering
 
Links
 
Legater
 
Kontakt 
 

  

  
  
  

Design: netgrafik.com
Forside  -  Tilbage