Opfostringshusforeningen
 
 
 
 

Skorpeskolen

 

Kontakt

Bestyrelsen:

103/57 Finn Johansen, formand                           Tlf. 3314 1815
 55/66 Søren Derving, næstformand                     Tlf. 5363 8718
 32/59 Aage Johansen, kasserer                          Tlf. 3537 2456
   3/57 Christian Beck, sekretær                           Tlf. 3962 5512 
48/59 Jens Chemnitz Povelsen, redaktør             Tlf. 5129 0301 
19/68 Jens Carsten Hansen                                 Tlf. 2837 5172
40/68 Steen Bertelsen                                         Tlf. 5155 5253

Bestyrelsens mappe: login

Særlige kontaktpersoner:

Indmeldelse, medlemsadresser og lokaleleje

Finn Johansen, e-mail: formand@ohf.dk

Kontingentbetaling: 
Aage Johansen, tlf. 3537 2456 efter kl. 18:00. 
Netbank kontonr. 3106  0003022536 Danske Bank

Foreningens legat (ansøgningsskema):

Finn Johansen, tlf. 3314 1815 efter kl. 18:00

Redaktion af hjemmesiden
Finn Johansen, e-mail: formand@ohf.dk

Redaktion af medlemsbladet Skorpen:
Jens Chemnitz Povelsen tlf. 5129 0301
Finn Johansen tlf. 3314 1815   

Redaktionsadresse: Ole Suhrs Gade 18, st. th, 1354 København K
e-mail: naestformand@ohf.dk

Om foreningen
  
Medlemskab
  
Aktiviteter
  
"Skorpen"
  
Nyhedsmail
 
Nyhedsgrupper
 
Publikationer
 
Skorpeskolens historie
  
Klasselotteriet

Annoncering
 
Links
 
Legater
 
Kontakt 
 

  

  

  
  
  

Design: netgrafik.com
Forside  -  Tilbage