Opfostringshusforeningen
 
 
 
 

Skorpeskolen

 

Legatfundats for

Fru Emma Emilie Charlotte Johansens legat

§1

Legatet bærer navnet ”Fru Emma Emilie Charlotte Johansen”

§2

Legatets formue består af de midler, der tilfalder legatet som eneste universalarving i fru Emma Emilie Charlotte Johansens, født Petersen, dødsbo, i alt kr. 62.867,23. Legatets formue skal anbringes efter de af Justitsministeriets fastsatte regler for anbringelse af legatmidler.

§3

Legatet bestyres og uddeles af Opfostringshusforeningen.  Regnskabsaflæggelse, revision og decision skal ske i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

§4

Legatets indtægter (renter) vil være at anvende til følgende formål:

a)      Enhver foranstaltning, der er egnet til at gavne såvel foreningen som Det kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse

b)      Støtte til foreningens medlemsarrangementer og udgivelse af et medlemsblad

c)      Hjælp til trængende medlemmer eller deres enker

d)      Hjælp til medlemmer under uddannelse.

Uddelingen sker efter foreningens frie skøn, og alle spørgsmål vedrørende legatuddelingen afgøres endeligt af foreningen og kan ikke indbringes for en domstol. Skulle ikke samtlige indtægter finde anvendelse, overføres det resterende beløb til senere uddeling.

§5

I øvrigt gælder for dette legat de til enhver tid lovligt vedtagne vedtægter for Opfostringshusforeningen.

 

Vedtaget på Opfostringshusforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 2002 til ikrafttræden den 23. april 2002.

 

Om foreningen
  
Medlemskab
  
Aktiviteter
  
"Skorpen"
  
Nyhedsmail
 
Nyhedsgrupper
 
Publikationer
 
Skorpeskolens historie
  
Annoncering
 
Links
 
Indholdsindeks
 
Kontakt 
 

  

  

  
  
  

Design: netgrafik.com
Forside  -  Tilbage