Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Legatfundats

Legatfundats for Fru Emma Emilie Charlotte Johansens legat

§1 Legatet bærer navnet ”Fru Emma Emilie Charlotte Johansen”

§2 Legatets formue består af de midler, der tilfalder legatet som eneste universalarving i fru Emma Emilie Charlotte Johansens, født Petersen, dødsbo, i alt kr. 62.867,23. Legatets formue skal anbringes efter de af Justitsministeriets fastsatte regler for anbringelse af legatmidler.

§3 Legatet bestyres og uddeles af Opfostringshusforeningen.  Regnskabsaflæggelse, revision og decision skal ske i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

§4 Legatets indtægter (renter) vil være at anvende til følgende formål:

a)      Enhver foranstaltning, der er egnet til at gavne såvel foreningen som Det kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse

b)      Støtte til foreningens medlemsarrangementer og udgivelse af et medlemsblad

c)      Hjælp til trængende medlemmer eller deres enker

d)      Hjælp til medlemmer under uddannelse. 
Uddelingen sker efter foreningens frie skøn, og alle spørgsmål vedrørende legatuddelingen afgøres endeligt af foreningen og kan ikke indbringes for en domstol. Skulle ikke samtlige indtægter finde anvendelse, overføres det resterende beløb til senere uddeling.

§5 I øvrigt gælder for dette legat de til enhver tid lovligt vedtagne vedtægter for Opfostringshusforeningen.

Vedtaget på Opfostringshusforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 2002 til ikrafttræden den 23. april 2002.

Legater

Foreningens legatuddeling 2017
 
Foreningen yder økonomisk hjælp til medlemmer og deres enker, herunder støtte til medlemmer i læretiden eller under videregående uddannelse. 
Legatet kan søges af ordinære medlemmer og deres enker. Ordinære medlemmer har fortrinsret, men legatet kan også søges af disses børn .
Ansøgningsfrist: den 8. oktober 2017
Legatet uddeles i december 

Ansøgningsskema skal benyttes.
Skema kan downloades fra denne side eller rekvireres ved henvendelse til Legatudvalgets formand, email: formand@ohf.dk 
 
Ansøgningsskema uddannelse  - klik her
Ansøgningsskema økonomisk hjælp -  Klik her