Opfostringshusforeningen
 
 
 
 

Skorpeskolen

 

Medlemskab

Tidligere kostelever fra Det kongelige Opfostringshus kan optages som ordinært af foreningen.
Tidligere dagelever og personer, som er interesseret i at støtte foreningen og dens arbejde, kan optages som støttemedlemmer.

Medlemskontingent 2017
et årlige kontingent er uændret 250 kr.
Livsvarigt medlemskab kan erhverves ved indbetaling af et engangsbeløb svarende til 10 års kontingent (2.500 kr. i år 2017)

Indmeldelse
Du kan indmelde dig i foreningen ved at sende en e-mail til foreningens formand 103/57 Finn Johansen, e-mail adresse: formand@ohf.dk med oplysning om dit nummer./årgang, navn og adresse.

Det er også foreningens formand du skal informere hvis du ændrer adresse.

Kontingenter og andre indbetalinger til OHF bedes foretaget til Opfostringshusforeningen
Nordre Fasanvej 124 B, st.tv.
2000 Frederiksberg

Bankkonto nr. 1551 0003022536 Danske Bank

Oplys: navn, nummer/årgang og betalingsformål.

Hvis du ønsker kontakt med gamle klassekammerater:
- kan du som medlem af OHF hos formanden få oplyst navn og adresse på medlemmer i OHF.

Er du ikke medlem i OHF, kan du sende dit navn og adresse, samt nummer og periode på DKO til formanden, som så vil give informationen videre til eventuelle medlemmer i OHF fra samme årgang.

Om foreningen
  
Medlemskab
  
Aktiviteter
  
"Skorpen"
  
Nyhedsmail
 
Nyhedsgrupper
 
Publikationer
 
Skorpeskolens historie
  
Klasselotteriet

Annoncering
 
Links
 
Legater
 
Kontakt 
 

  
  
  

Design: netgrafik.com
Forside  -  Tilbage