Opfostringshusforeningen
 
 
 
 

Skorpeskolen

 

Skorpeskolens historie

Den 29. juni 1753 underskrev kong Frederik V fundatsen for Det kgl. Opfostringshus, og den 1. oktober 1755 åbnedes opfostringshuset på Christianshavn i en nyopført bygning i Overgaden o. Vandet (idag  kendt som Søkvæsthuset). Midlerne til opførelsen af ejendommen og driften af opfostringshuset blev fremskaffet ved private gaver og indsamlinger; og hertil knyttedes en lotteribevilling på 20 efter hinanden følgende Generallotterier, begyndelsen på det nuværende Klasselotteri.
Opfostringshusets historiske udvikling er beskrevet i en række bøger.
      
Litteratur:
Opfostringshusforeningen: "Skorpeskolen igennem 250 år", klik her
A.T. Høy: Det kgl. Opfostringshus 1753-1903
S.N. Holck: Det kgl. Opfostringshus og den Thorupske Stiftelse 1903-28

Opfostringshusets ledelse og økonomiske vilkår igennem 252 år. Samlet og bearbejdet af Finn Johansen, formand for foreningen April 2008. Klik her

Debat og indlæg om skolens lukning: Klik her

Slægtsforskning
Opfostringshusets arkiver befinder sig på Københavns Stadsarkiv på Rådhuset
Mulighed for elektronisk søgning på www.starbas.dk Læs en kort introdukton klik her.


Gammel DKO skolesang - optagelse og sang af Poul-Erik Højer "Pols" 61, årgang 1957-62
http://www.facebook.com/home.php#!/video/video.php?
v=1773927345377&oid=16930922699&comments

Om foreningen
  
Medlemskab
  
Aktiviteter
  
"Skorpen"
  
Nyhedsmail
 
Nyhedsgrupper
 
Publikationer
 
Skorpeskolens historie
  
Klasselotteriet

Annoncering
 
Links
 
Legater
 
Kontakt 
 Design: netgrafik.com
Forside  -  Tilbage