Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo
230;233;f7b88b6088bd429f78717a59d438723569df32c2230;233;ad9bd95cdb85b458dfb4c43b1bf45fd4f3a3e04f230;233;89644e16cb97bdfd9abe3eb99f938b7576bb5110230;233;26509067e39feb2a1ead9dd2fef2291f26c51e6d230;233;a3ad436d1dfd9eacc497981e3a4e12f5cb98fe5b

Foreningens historie
Opfostringshusforeningen blev stiftet den 18. marts 1872 af tidligere elever - skorper - fra kostskolen Det Kongelige Opfostringshus.
Foreningens formål har lige siden været at bevare og udvikle kammeratskabet mellem skorper, samt at formidle støtte til foreningens medlemmer og skolen.

Læs mere 

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 17. maj 2023 kl. 18 I foreningens lokaler

Dagsorden:
Bestyrelsens forslag til ny vedtægt - en sammenlægning af foreningens vedtægt og Stiftelsens fundats med nødvendige justeringer for fremtidssikring af foreningens ledelse. Forslaget blev enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling den 19/4- 2023; men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig i henhold til vedtægtens § 15, skal det behandles på ny på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der for en vedtagelse kræves, at et kvalificeret flertal (tre fjerdedele) af de mødende stemmer for.

Invitation til fællesspisning
Efter den ekstraordinære generalforsamling vil der være fællesspisning for dem, der har tid og lyst. Foreningens sekretær Rasmus Buss vil servere en varm, hjemmelavet middagsret. Tid: forventet kl. 19-21:00
Send en e-mail til Rasmus på sekretaer@ohf.dk senest den 15/5, hvis du vel spise med.

kasserer efterlyses!

Ny Foreningen skal have en ny kasserer.
En med revisor-/ regnskabsbaggrund og gerne med kendskab til programmet C5.
Med opgaven følger et årligt diætbeløb på 6.000 kr.
Hvad opgaven i øvrigt indebærer, kan man få oplyst af formanden.

Nyt nummer af Skorpen

Klik her.

Præmiekonkurrencen Skorpehistorier

Nyhedsmail

Kommunikation
Som medlem modtager du medlemsbladet ”Skorpen” og ”Skorpe e-post” digitalt direkte i din mailboks.
På foreningens hjemmeside kan alle frit holde sig orienteret om, hvad der foregår i foreningen, og dykke ned i
Det kgl. Opfostringshus’ lange omtumlede historie.

Tilmelding hos formanden
email. formand@ohf.dk
Oplys din mailadresse. Den bliver ikke videregivet til andre.

Grupper

På Facebook findes der 2 netværk (grupper) for tidligere elever og andre med tilknytning til og interesse for Det kgl. Opfostringshus.

Facebook

Skorper
Gruppen er en "privat gruppe" for tidligere elever (Skorper) og andre med relation til DKO.
Klik her.

Det Kongelige Opfostringshus
Gruppen er en åben uafhængig gruppe for alle som har eller har haft kontakt med “Det Kongelige Opfostringshus”("Skorpeskolen"), samt andre interesserede. .Klik her.