Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo
230;233;f7b88b6088bd429f78717a59d438723569df32c2230;233;ad9bd95cdb85b458dfb4c43b1bf45fd4f3a3e04f230;233;89644e16cb97bdfd9abe3eb99f938b7576bb5110230;233;26509067e39feb2a1ead9dd2fef2291f26c51e6d230;233;a3ad436d1dfd9eacc497981e3a4e12f5cb98fe5b

Foreningens historie
Opfostringshusforeningen blev stiftet den 18. marts 1872 af tidligere elever - skorper - fra kostskolen Det Kongelige Opfostringshus.
Foreningens formål har lige siden været at bevare og udvikle kammeratskabet mellem skorper, samt at formidle støtte til foreningens medlemmer og skolen.

Læs mere 

OHF’s ordinære generalforsamling torsdag den 27. maj kl. 19:00

Forsamlingsforbuddet blev rigtignok lempet, men ikke nok til at den ordinære generalforsamling kan afholdes den 29/4. Bestyrelsen har derfor valgt at flytte den til torsdag den 27. maj kl. 19:00 Dagsordenen er som tidligere udsendt: 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2020 og budget for 2021
4. Valg til bestyrelsen:
     55/56 Søren Derving – modtager genvalg som næstformand
     32/59 Aage Johansen – modtager genvalg som kasserer
     40/68 Steen Bertelsen – modtager genvalg
     Nyvalg af afløser for afdøde 52/68 Palle J.L. Bærentzen
5. Valg af revisorer:
     17/68 Flemming Højstrup Hansen – modtager genvalg
     29/70 Ole Kock – modtager genvalg
     Nyvalg som afløser for fratrådte 105/65 Peter Gehrke
6. Valg til legatudvalget:
     På valg er 19/68 Carsten Hansen – modtager genvalg
7. Forslag:
     a) Foreningen kan i år 2022 fejre sit 150-års jubilæum. Bestyrelsen
         foreslår, at der nedsættes et bredt sammensat jubilæumsudvalg med
         opgaven at planlægge og gennemføre fejringen af jubilæet.
         Skønnet budget 50 tus. kr. (budget 2022)
    b) Kontingentpause i 2022: Bestyrelsen foreslår at lade jubilæumsåret
        være kontingentfrit som kompensation for arrangementspausen i
        2020-21. Skønnet budget 25 tus. kr. (budget 2022)
    c) Bestyrelsen foreslår, at fejringen af jubilæet og kontingentpausen
        bliver finansieret af midlerne i Fru Emma Emilie Charlotte Johansens
        legat. 

Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at opfordre alle, der har lyst til at deltage i det foreningsmæssige arbejde, det være som medlem af bestyrelsen eller som revisor., om at meddele deres interesse til formanden på tlf. 33141815 eller email: formand@ohf.dk. 

Nyt nummer af Skorpen

Læs mere her.

Nyhed Filmgalleri 
Fri adgang til gamle dvd'er og videoer. Foreløbig følgende:

1. DKO 2006 (debatfilmen om skolens lukning med blandt andet Troels Kløvedal og Hans Edvard Nørregaard-Nielsen)
2. Skorpetræf maj 2008 (privat optagelse)
3. DR-udsendelsen fra DKO i 1956
4. Randersgade 1936-40 Del 1 (gammel smalfilm uden lyd)
5. Randersgade 1936 Del 2 (do)

De kan ses på følgende link:
www.vimeo.com/user16519066

Nyhedsmail

Nyhedsmail tilmelding
Tilmeld dig foreningens nyhedmail og modtag "Skorpen" og andet nyt fra foreningen, DKO og Hellebæk digitalt i din mailboks

Tilmelding hos formanden
email. formand@ohf.dk
Oplys din mailadresse. Den bliver ikke videregivet til andre.

Grupper

Der findes også grupper for tidligere elever og interesserede i følgende grupper.

Facebook

Skorper
Gruppen er en "privat gruppe" for tidligere elever (Skorper) og andre med relation til DKO.
Klik her.

Det Kongelige Opfostringshus
Gruppen er en åben uafhængig gruppe for alle som har eller har haft kontakt med “Det Kongelige Opfostringshus”("Skorpeskolen"), samt andre interesserede. .Klik her.