Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Særlige kontakt personer

Indmeldelse medlemsadresser og lokaleleje
Finn Johansen
 
Kontingentbetaling (kontonr. 1551 0003022536 Danske Bank)
Aage Johansen
tlf. 3537 2456 efter kl. 18:00
 
Foreningens legat (ansøgningsskema)
Finn Johansen
tlf. 3314 1815
efter kl. 18:00
 
Redaktion af medlemsbladet skorpen
Jens Chemnitz Povelsen 
Tlf. 5129 0301
 
Redaktionsadresse
Ole Suhrs Gade 18, st. th 1354 København K
 
Webredaktør
Michael Brimer