Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Om foreningen

Foreningens formål:

Opfostringshusforeningen blev stiftet den 18 marts 1872 af tidligere elever - "skorper" - fra kostskolen Det kongelige Opfostringshus, og dens formål har lige siden været at bevare og udvikle kammeratskabet mellem "skorper" samt at formidle støtte til foreningens medlemmer og skolen.

OHFs historie  
www.ohf.dk ... 
 

Bestyrelsen Pr. 27. maj 2021

103/57
Finn Johansen
formand
formand@ohf.dk
redaktør
redaktoer@ohf.dk
Tlf. 3314 1815

55/66
Søren Derving
n
æstformand
Tlf. 5363 8718

32/59
Aage Johansen
kasserer
Tlf. 3537 2456

40/68
Steen Bertelsen
Tlf. 5155 5253
 
2/90
André Fleron

34/71  
Aage Rasmus Buss (nyvalgt)