Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Om foreningen

Foreningens formål:

Opfostringshusforeningen blev stiftet den 18 marts 1872 af tidligere elever - "skorper" - fra kostskolen Det kongelige Opfostringshus, og dens formål har lige siden været at bevare og udvikle kammeratskabet mellem "skorper" samt at formidle støtte til foreningens medlemmer og skolen.

OHFs historie  
www.ohf.dk ... 
 

Bestyrelsen Pr. 21. april 2022

2/90
André Fleron
formand
formand@ohf.dk
 
55/66
Søren Derving
n
æstformand
Tlf. 5363 8718
 
32/59
Aage Johansen
kasserer
Tlf. 3537 2456
 
34/71  
Aage Rasmus Buss (nyvalgt)
Sekretær
sekretaer@ohf.dk
Tlf. 22875392

103/57
Finn Johansen
redaktør
redaktoer@ohf.dk
Tlf. 3314 1815

90/76
Michael Feder