Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Om foreningen

Foreningens formål:

Opfostringshusforeningen blev stiftet den 18 marts 1872 af tidligere elever - "skorper" - fra kostskolen Det kongelige Opfostringshus, og dens formål har lige siden været at bevare og udvikle kammeratskabet mellem "skorper" samt at formidle støtte til foreningens medlemmer og skolen.

OHFs historie  
www.ohf.dk ... 
 

Bestyrelsen

103/57
Finn Johansen
formand
formand@ohf.dk
Tlf. 3314 1815

55/66
Søren Derving
n
æstformand
Tlf. 5363 8718

32/59
Aage Johansen
kasserer
Tlf. 3537 2456

3/57
Christian Beck
sekretær
Tlf. 3962 5512
 
48/59
Jens Chemnitz Povelsen
redaktør
Tlf. 5129 0301
 
19/68
Jens Carsten Hansen
Tlf. 2837 5172
 
40/68
Steen Bertelsen
Tlf. 5155 5253