Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Legatuddelingen 2021

Foreningens legat

Foreningen yder økonomisk hjælp til ordinære medlemmer og deres enker.
Ordinære medlemmer har fortrinsret, men legatet kan også søges af deres børn og børnebørn, der er i lære eller er i gang med en videregående uddannelse.
Ansøgningsskema skal benyttes.

Legatansøgning 2021

Ansøgningsskema skal anvendes.
Skema kan rekvireres ved henvendelse til Legatudvalgets formand på ”formand@ohf.dk”.
Ansøgningsfrist: senest den 30/10-2021
Uddeling: Primo december 2021

Beildorffs Fond/Legat: Legat kan i 2021 fortsat søges af skorper og deres børn/børnebørn, der er under en videregående uddannelse.
Legatet søges via foreningens legatudvalg (skriftlig ansøgning stiles til foreningens formand : formand@ohf.dk).