Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Legatuddelingen 2018 er afsluttet

Foreningens legat

Foreningen yder økonomisk hjælp til medlemmer og deres enker, herunder støtte til medlemmer i læretiden eller under videregående uddannelse. Ordinære medlemmer har fortrinsret, men legatet kan også søges af disses børn.
Ansøgningsskema skal benyttes. 
Skema kan downloades her: Til Uddannelse: klik her.  Til Anden hjælp: klik her.
Ansøgningsfrist: den 23. september 2018.
Legatet bliver uddelt i december 2018.

Beildorffs legat

Legatet kan søges af vanskeligt stillede unge i deres uddannelse – fortrinsvis tidligere elever fra Det Kongelige Opfostringshus.
Legatet uddeles til hjælp til ophold og studier på anerkendte (SU-berettigede) kurser og skoler eller til undervisning i fremmed sprog i de pågældende lande.
Ansøgningsskema skal benyttes. 
Skema kan downloades: klik her.
Ansøgningsfrist: den 23. september 2018.
Uddeling: Legatmodtagerne vil blive informeret.