Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Fotogalleri

Billedsamling
79/63 Bjarne Larsen "Sakker" har påtaget sig opgaven at samle det store billedmateriale om skorper og DKO, som idag er spredt på en række websites hhv. befinder sig i skuffer og albums hos mange skorper. Det overordnede sigte er at bevare billederne for eftertiden og at få dem identificeret, mens det endnu er muligt.

Sådan bidrager du til fotogalleriets videre udvikling
Har du billeder, som du godt vil dele med andre, eller kan du bidrage med navne og oplysninger til identifiseringen af billederne, skal du kontakte "Sakker" pr. email til bldata@mail.dk

Personoplysninger
Personerne på billederne vil som hovedregel være forsynet med deres nummer, årgang og fornavn, hvor dette  kendes.  Ønsker om anonymitet vil blive respekteret. Kontakt i så fald "Sakker".

 

DKO-Fonden
www.fonden-dko.dk
 
Websites om DKO samt tidligere elever og andet på Google.
www.google.com/search?q=opfostringshus ...
 
Erindringer

Røde Orm (81/63) fortæller.  Klik her  

Niels Hertz Jensen (65/56) fortæller. Klik her

Jørgen Ankerstrøm 80 års interview. Klik her

Tommy Thøgesen (18/65) fortæller. Klik her

Private hjemmesider med indhold vedrørende DKO og OHF

Foran adresserne vises nummer" og "OHF årgang".

79/63 Sakkers hjemmeside: www.bjarnelarsen.dk
Hellebæksgård historie af Kurt Starlit: Klik her

Husk også selv at sætte et link på din hjemmeside til 
www.ohf.dk 

Nyhed Filmgalleri 
Fri adgang til gamle dvd'er og videoer. Foreløbig følgende:

1. Skorpetræf maj 2008 (privat optagelse)
2. DKO 2006 (debatfilmen om skolens lukning med blandt andet Troels Kløvedal og Hans Edvard Nørregaard-Nielsen)
3. OHF 150 aar
4. DR-udsendelsen fra DKO i 1956
5. Randersgade 1936-40 Del 1 (gammel smalfilm uden lyd)
6. Randersgade 1936 Del 2 (do)

Link til videoer